Leerplan Katholiek Onderwijs

Ben je benieuwd naar het leerplan van het katholiek onderwijs, het leerplan dat geldt voor onze school?

De directie heeft dit leerplan tijdens de oudercomité-vergadering van februari voorgesteld. Wij hebben deze samenvatting gemaakt voor de ouders die niet naar de vergadering konden komen.

De samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.